SVE ŠTO DIJETE TREBA…

 

Vrtićka himna

Dječji vrtić Čarobno ogledalce je mjesto odgoja i obrazovanja predškolske djece koja skrbi o cjelovitom razvoju svakog djeteta te primjenjuje individualizirani pristup djetetu temeljen na njegovim osobnim i razvojnim karakteristikama, preferencijama i potrebama.

DV ČAROBNO OGLEDALCE KORISTI DINAMIKOM APLIKACIJU

Vjerujemo kako partnerski odnos između odgojitelja i roditelja predstavljaju dva temeljna sustava u kojima se dijete razvija i raste. Zbog toga je izravna, dvosmjerna i kontinuirana komunikacija nužna. Zato naš vrtić koristi web aplikaciju Dinamikom, digitalnu platformu za vrtiće i roditelje, pomoću koje se ubrzava protok informacija i daje uvid roditeljima u aktivnosti njegovog djeteta. Dinamikom predstavlja zatvorenu društvenu mrežu za predškolske ustanove namijenjenu za razmjenu informacija, znanja, pristup fotografijama, objavama i izvještajima koje je kreirao sam vrtić. Platformi  mogu pristupiti samo oni korisnici koji su podatke za pristup dobili od dječjeg vrtića Čarobno ogledalce

Vrtić tolerancije

Tijekom 2016. godine naš vrtić dobio je pozivnicu FINI zavoda Radeče iz Slovenije za uključivanje u međunarodni projekt “Say hello to the world”. Prepoznavanjem vrijednosti, kvalitete i ciljeva projekta kao sličnih ciljevima Kurikuluma Vrtića, uključili smo se u projekt ” Say hello to the world ” u pedagoškoj godini 2016/2017. Naš vrtić partner u ovom projektu bio je dječji vrtić “NYKŠTUKAS” iz grada PLUNGE, Litva. Djeca su kroz igru, superviziju mentora i program “Pet prstiju” učila o različitim kulturama i tradicijama, predstavljajući svoje okruženje i istražujući širi svijet . Pri tome su razvijala nacionalnu i građansku svijest, učila o sigurnom korištenju računala te riječi na stranom jeziku. Tako djeca otkrivaju multikulturalne razlike i navikavaju se na prihvaćanje različitosti što im pomaže da prevladaju predrasude i stereotipe te smanjuju netoleranciju. Cjelokupna komunikacija se odvijala preko videopoziva kojima se pristupa preko “My Hello” aplikacije. Svaki vrtić koji je uključen u projekt “Say hello to the world” i koji ga uspješno provede, na kraju dobiva častan naziv “Tolerantan vrtić”. Tako je certifikat s takvim nazivom prije par dana stigao i na adresu našeg vrtića. Uključivanjem u projekt naš vrtić obvezao se sudjelovati u projektiranju i izgradnji “Tolerantnog vrtića” kao načina života. Time želimo podići multikulturalnu svijest, prihvatiti različite tradicije i utjecati na širu populaciju kako bi pomogli u poticanju i održavanju tolerantnijeg okruženja. Naslov „Tolerantan vrtić“ ukazuje djeci da iako nismo svi isti mi smo ipak jednaki.

U vrtiću provodimo sljedeće programe:

Redoviti program s jaslicama

Redoviti – cjelodnevni program predškolskog odgoja i obrazovanja prilagođen je razvojnim potrebama djece. Temelji se na spoznajama humanističkog odgoja i obrazovanja te omogućava djeci pristup raznovrsnim spoznajama i doživljajima kroz mnogobrojne aktivnosti. Program obuhvaća odgojno – obrazovne sadržaje za djecu od 1.godine do 7. godine života te je verificiran od strane MZO -a. U našem vrtiću pomažemo djeci da razviju svoje potencijale, uvažavajući različitosti interesa i sposobnosti svakog pojedinog djeteta. Stvaramo takve uvjete življenja koji omogućavaju djetetu da se osjeća kao kod kuće, a odgojiteljima da ostvare timski rad i kvalitetniju odgojno – obrazovnu praksu. U redoviti program integrirani su specifični sadržaji različitih priznatih programa i pristupa odgoju i obrazovanju djece kao što su:Brain gym, Baby signs, Mindfulness za djecu.

Program predškole

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu i dio je sustava odgoja i obrazovanja u RH ( NN 107./2014.). U sklopu programa razvijaju se psihosocijalne vještine, emocionalno sazrijevanje, usvajaju se kulturno – higijenske navike te se provode istraživačko – spoznajne aktivnosti prema psihofizičkim karakteristikama djeteta. Predškola je okruženje koje pruža poticaje za razvoj svih djetetovih osobnih potencijala i sposobnosti, a samim time i vještina i navika koje će mu pomoći da se što uspješnije nosi s očekivanjima i zahtjevima koje će pred njega staviti polazak u školu. Djeci koja pohađaju program predškole u našem vrtiću omogućen je multimedijalni pristup učenju. Program je verificiran od strane MZO – a. Temeljem Članka 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN94./13.) program predškole je besplatan za roditelje.

Baby signs

U naš redoviti program integrirali smo Baby signs program kojim djecu u dobi od 1. do 7. godine života učimo jednostavnim i lako primjenjivim znakovima kojima im omogućujemo da komuniciraju sa svojom okolinom. Program Baby signs obuhvaća znakove iz HZJ koji su motorički jednostavniji da ga dijete može koristiti. Vrtić je za taj program dobio poseban certifikat te educirao sve djelatnike kako bi ga se moglo primjenjivati u svom odgojno – obrazovnom radu. Dugogodišnja istraživanja na Nacionalnom institutu za zdravlje dokazala su da uporaba znakova potiče razvoj govora kod djece, doprinosi intelektualnom razvoju, komunikacijskim vještinama i naprednoj emocionalnoj inteligenciji.

SUVREMENI VRTIĆ ZA SUVREMENU OBITELJ!

Igraonice

Igraonice za djecu na stranom jeziku

Predškolska dob je najpovoljnije životno razdoblje za usvajanje stranog jezika. To je vrijeme kada djeca brže i lakše usvajaju čist izgovor, intonaciju, a prisutan je i osjećaj sigurnosti, samopouzdanja i spontanosti što je najbolja osnova za svako učenje. Osim dobi važno je i vrtićko okruženje jer u poticajnom okruženju dijete jezik usvaja spontano, situacijski kroz praktičnu aktivnost u interakciji s drugom djecom i odraslima. Cilj nam stvoriti uvijete u kojima će dijete imati priliku slušati, čuti i govoriti strani jezik. Dijete će kroz igru, situacijskim učenjem stranog jezika usvajati određena znanja i vještine značajne za osnovnu komunikaciju.

Sport

Rano djetinjstvo je idealno vrijeme da djeca kroz igru i zabavu usvoje zdrave životne navike i steknu uvid u važnost bavljenja sportom. Program je usmjeren na poticanje optimalnog razvoja motoričkih i psihofizičkih potencijala djece. Djeca se kroz igru upoznaju elemente različitih sportova košarka, nogomet, atletika, gimnastika i tenis.

Aqua igraonica

Vrtić provodi aqua igraonicu za djecu od  4 do 7 godina.

Zašto je plivanje važno za djecu?

  • utječe na cjelokupni razvoj muskulature i važno je za djecu zbog njihove osobne sigurnosti,
  • djeca kroz igru uče tehnike disanja, održavanja na vodi i kretanja kroz nju,
  • jedna od prednosti plivanja u odnosu na druge sportove je manja mogućnost ozljeda,
  • za vrijeme plivanja glava i kralježnica se zakreću s jedne strane na drugu te kretnje čine skup pokreta koji poboljšavaju fleksibilnost tijela,
  • lokomotorni sustav djeteta pravilno se i brže razvija svladavanjem motoričkih zadataka u vodi, jer kosti i zglobovi nisu pod opterećenjem kao na kopnu

Kontakt

DJEČJI VRTIĆ ČAROBNO OGLEDALCE – ustanova za ostvarivanje redovitog programa njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi sa sjedištem u ulici Selnička 2.a Varaždinske Toplice 42223

OIB: 32675446349 upisan pri Trgovačkom sudu u Varaždinu, MBS: 070126417, Tt-14/3378-2, 4. studenog 2014. godine

IBAN: HR 9524070001100467805 Temeljni akt o osnivanju: Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića Čarobno ogledalce od 2.10.2014.godine

ravnateljica: Kristina Šajatović Ledić, univ.bacc.praesc.educ.

e-mail: vrticcarobnoogledalce@gmail.com

mob: 099/330-7000 Tel: 042/218-876

Radno vrijeme vrtića: 5:15h – 16:30h

    Gdje se nalazimo?