Jelovnik

 

Jelovnik se u vrtiću planira, provodi i kontrolira prema zakonskim propisima i prema energetskoj i nutritivnoj potrebi djece odnosno prema ” Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane u dječjem vrtiću”. Prehrana u vrtiću planira se prema dobi djeteta, dužini boravka djeteta u vrtiću i prema godišnjem dobu – sezonski. U vrtiću je od samog početka rada stvoreno okruženje u kojem se pozitivnim primjerima i aktivnostima promovira zdrav način života, briga za vlastito tijelo i okoliš koji nas okružuje jer smatramo da se takvim okruženjem stvaraju preduvjeti za zdravo i sretno dijete. Pravilna prehrana je temelj za kvalitetan rast i razvoj i treba sadržavati dovoljno bjelančevina, ugljikohidrata, masti, minerala i vitamina za dob djeteta i aktivnosti koje obavlja. U našem vrtiću nudimo 5 obroka : zajutrak, doručak, prijepodnevnu užinu, ručak i poslijepodnevnu užinu, a po potrebi djece i kasnu užinu.