DJEČJI VRTIĆ  ČAROBNO OGLEDALCE – ustanova za ostvarivanje redovitog programa njege, odgoja i obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi sa sjedištem u ulici Selnička 2.a Varaždinske Toplice 42223

OIB: 32675446349

upisana pri Trgovačkom sudu u Varaždinu, MBS: 070126417, Tt-14/3378-2, 4.studenog 2014. godine

IBAN: HR 9524070001100467805

Temeljni akt o osnivanju: Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića Čarobno ogledalce od 2.10.2014.godine

ravnateljica:

Kristina Šajatović Ledić

 e-mail: vrticcarobnoogledalce@gmail.com

mob: 099/330-7000

Tel: 042/218-876

 pratite nas i na: 

Radno vrijeme vrtića:

5:15h – 17:00h