Moj pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama u našem vrtiću uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) . Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službenici za informiranje Kristina Šajatović Ledić i to:

– putem pošte ili donijeti osobno u ured vrtića na adresu Dječji vrtić Čarobno ogledalce, Selnička 2A., 42230 Varaždinske Toplice, od 8 do 16 sati – putem elektroničke pošte na adresu: vrticcarobnoogledalce@gmail.com

– telefonom na broj: 099/330-7000