Redoviti – cjelodnevni  program predškolskog odgoja i obrazovanja prilagođen je razvojnim potrebama djece. Temelji se na spoznajama humanističkog odgoja i obrazovanja te omogućava djeci pristup raznovrsnim spoznajama i doživljajima kroz mnogobrojne aktivnosti. Program obuhvaća odgojnoobrazovne sadržaje za djecu od 1.godine do 7. godine života te je verificiran od strane MZO -a. U našem vrtiću pomažemo djeci da razviju svoje potencijale, uvažavajući različitosti interesa i sposobnosti svakog pojedinog djeteta. Stvaramo takve uvjete življenja  koji omogućavaju djetetu da se osjeća kao kod kuće, a odgojiteljima da ostvare timski rad i kvalitetniju odgojno – obrazovnu praksu. U redoviti program integrirani su specifični sadržaji različitih priznatih programa i pristupa odgoju i obrazovanju djece kao što su:”Brain gym – a ” – gimnastike za mozak u funkciji poboljšanja motoričke sposobnosti, koordinacije, pamćenja, govornih vještina i emotivne ravnoteže, Baby signs program te elementi Reggio koncepcije (rad na projektima).

 

Tijekom pedagoške godine redoviti program obogaćujemo:

  • odlaskom na kazališne predstave
  •  posjetima knjižnici, muzejima, Zoo-vrtu, dvorcima, igraonicama… (planiranim prema interesima djece)
  • sudjelovanjima na događanjima i projektima na nivou Grada i Županije
  • jednodnevnim izletima u prirodu