Suvremen, zaštićen komunikacijski sustav Dinamikom koji u našem vrtiću koristimo kao virtualnu oglasnu ploču pomoću koje je postignut viši nivo suradnje i partnerstva s roditeljima.

Sigurnost djece prva je briga roditelja i osnovna zadaća vrtića. Naš vrtić osigurava sve potrebne uvjete kako bi boravak djece bio u potpunosti siguran. U našem vrtiću koristimo ujedno i elektronički sustav za evidenciju i kontrolu ulaska i izlaska pomoću ID kartica za naše korisnike i djelatnike vrtića što uvelike doprinosi povećanju sigurnosti interijera i eksterijera vrtića.

Zadovoljavanje različitih potreba djece u prehrani bitan je faktor pri odabiru dječjeg vrtića. S obzirom na sve veći broj alergija i drugih bolesti, ali i različitih afiniteta  vezanih za hranu odvažno je spomenuti da je naš vrtić i na tom području fleksibilan, odnosno postoji mogućnost dogovora prehrane prilagođene potrebama pojedinog djeteta.

Svakodnevni boravak na zraku iznimno je važan za zdravlje, rast i razvoj djece. U tom je smislu važno je napomenuti da naš  vrtić ima prostorne mogućnosti za zadovoljavanje ove potrebe djece te da djeca svakodnevno, kroz sva godišnja doba, borave na zraku.

 • Mogućnost dnevnog odmora jednako je važna kao i boravak na zraku ili prehrana. Većina djece ima potrebu za dnevnim odmorom, no ne nužno u isto vrijeme niti iste duljine, a niti u vidu spavanja. Iz tog je razloga važno da se djetetu omogući dnevni odmor u obliku, trajanju i vremenu koje njemu odgovara. To znači da se dijete ni na koji način ne prisiljava na spavanje već mu se pruža druga mogućnost dnevnog odmora bilo primjerice bavljenje nekom mirnijom aktivnošću i to u dogovoru s djetetom i roditeljima te prema procjeni odgojitelja.
 • U našem vrtiću sve su odgojno – obrazovne skupine mješovite. Dobno mješovite skupine vrlo su prikladan oblik življenja i učenja djece u dječjem vrtiću i najsličnije su obiteljskoj zajednici.

Prednosti mješovitih skupina za mlađu djecu:

 •  uče od starije djece
 •  mogućnost biranja prijatelja po interesima, a ne samo po dobi
 •  bolje socijalne vještine (uče opažanjem starije djece kako rješavati konflikte, – pristojno ponašanje, brigu o sebi….)
 •  veće samopoštovanje
 • pozitivan utjecaj na razvoj govora

Prednosti mješovitih skupina za stariju djecu:

 • razvoj brige o drugima i pomaganje
 • skloniji su cijeniti individualnost, a ne dob ili spol
 •  bolja samokontrola
 • mogućnost odabira mlađeg prijatelja ako to odgovara njihovim potrebama i interesima.